Viktigt och meningsfullt

Onlinemöten på The Yellow Road

Vad är viktigt och vad är meningsfullt för dig? Och hur gör du för att få helhet i livet?

Pusselbitar som:

Överlevnad. Hälsa.

Leva i harmoni med naturen. Uppleva magin i tillvaron.

Bli framgångsrik, stark, ha en god levnadsstandard (enligt egna eller andras preferenser?).

Samexistera i ett fungerande samhälle med regler, ansvarstagande och ordning, men också frihet och rättigheter.

Anamma vetenskap och lönsam affärsverksamhet som tjänar mänskligheten, men inte som gagnar maktintressen.

Hänsyn till medmänniskor, se till att alla blir sedda och lyssnade på, inte minst svagare grupper.

Se helheter, förstå hur världen hänger ihop, vilka intressen som styr, vilka som är de verkliga problemen, vilka kompetenser som behövs för att lösa dem.

Hur får vi med allt detta i våra liv, var och en, och tillsammans?

Hur bra är jag på det här? Vad har jag sysslat med det senaste? Jag skriver sällan något på sociala medier numera, känns inte kul och viktigt att lägga ut saker för att visa upp vad jag eller mina barn gör. Enda syftet skulle vara att inspirera andra, men det är svårt att få till utan att lätt låta skrytsam. Ett spel som visserligen kan vara roligt att spela, men jag har valt bort det. Och säga vad jag tycker om saker känns inte heller kul och viktigt, när det leder till diskussioner om vad som är rätt att tycka, leder till mer splittring mellan människor. Vissa anser nog att det är nödvändigt att debattera och rentav provocera, men den vägen är svår och ibland rentav farlig för egna hälsan. Nej, jag söker hellre harmoni. Men jag vill inte att det ska innebära att jag isolerar mig från omvärlden, för hoppet för mänskligheten ligger i samarbete, att vi möts och lyssnar på varandra, att vi tar vara på varandras kompetenser. Just kompetenserna anser jag helt avgörande, och jag önskar att jag visste bra sätt att hitta rätt människor att samarbeta med. Det är tålamodsprövande, och lätt att hellre vilja dra sig undan.

Mitt komponerande är på lite dalande. Det är fortfarande roligt att skriva musik, men jag orkar inte kämpa för att få ut den, det känns som att omvärlden är så ointresserad att det inte riktigt är värt besväret. Inte så att jag är otacksam för den feedback jag får, tvärtom det är mycket stimulerande, men händer för sällan. Samtidigt är jag övertygad om att det jag lärt mig genom komponerandet är mycket värdefulla kunskaper, och dessa i sig är fler intresserade av.

Nu har jag något annat på gång i varje fall. Tillsammans med min vän Ashraful utvecklar jag The Yellow Road, TYR, som skulle kunna bli en sorts skola, undervisningsplattform, kursverksamhet – framtiden får utvisa. På vägen dit finns en process där olika typer av möten äger rum, online och fysiska. Ashraful har tagit lite paus och jag jobbar för tillfället vidare med svenska som språk för mötena, och även för mitt sätt att tänka kring processen. (Annars har vi engelska som arbetsspråk, lärorikt för mig, men mindre intuitivt.)

Enligt ett ”integrerat” synsätt skulle till exempel inte framgång vad gäller lönsamhet och antal deltagare vara det väsentligaste för TYR – men samtidigt inte oväsentligt. Den balansen är svår, det gäller ju att få ett flöde av energier i en verksamhet, och pengar är en del av det, liksom andra värden, meningsfullhet, hälsa, utveckling. TYR har inte som mål att bli populär, men värdefull för de människor som kommer att uppskatta värdena som erbjuds.

Om nu detta inlägg uppfattas som en säljtext, så är det delvis sant. Jag vill locka intresserade att delta i möten. Men jag vill vara ärlig och göra det på ett sådant sätt att det blir tydligt att jag inte förväntar mig eller önskar en väldigt stor uppslutning. Så, om du är en som tilltalas av dessa tankegångar, hör av dig.

TYR är en väg där vi lär oss av varandra, bygger nätverk för möjligheter till vidgad världs- och livsåskådning, ökad tillit, nya perspektiv, fördjupad meningsfullhet bortanför, och/eller i tillägg till framgångsrika karriärer (eller inte), samt aktiviteter i tex sociala nätverk, ideella föreningar, religiösa samfund och politiska organisationer.

TYR är ett mötesrum för intellektuella samtal, och erfarande och uttryckande av konstruktivt mänskliga känslor. Lyssnande, lärande, levande är ledord. Liksom empati så länge den gör oss mer klarsynta.

TYR står alltså för The Yellow Road, och det gula syftar på den nivå i systemet Integral life/Spiral dynamics där människor har möjlighet att förstå de olika nivåerna och att vi behöver det bästa från varje för att fungera optimalt. Nivåerna syftar på både individer och samhällen, enligt den väg vi växer upp genom livet (”Grow Up”). Detta har inte att göra med andligt uppvaknande (”Wake Up”), som kan ske parallellt, och oberoende, och som är viktigt i sig självt.

Online-möten: framöver tänker jag organisera entimmes Zoom-möten, främst på svenska, men engelska är ok för dem som hellre talar engelska (men dock förstår svenska). Registrera dig genom att sända ett privat meddelande till mig med namn, mejladress, samt en ca 150-450 tecken lång beskrivning av dig själv. Du kommer att få en länk till Doodle där du kan välja vilka tider du skulle kunna delta i möten, under perioderna 19-23 september och 3-28 oktober. Kostnad: frivillig summa per swish eller plusgiro (dock minst 35 kronor). Inför mötet får du en eller ett par uppgifter att förbereda, för att presentera för gruppen i 5-10 minuter. Räkna med ca en timmes förberedelsetid. Alla som deltar behöver acceptera regeln att inget som sägs på mötet får spridas (då vi delar personliga erfarenheter osv). Antal deltagare blir 3-5 per möte. Det ges möjlighet att delta i flera möten, i mån av plats.

Syftena med dessa möten är att bygga nätverk, inspirera varandra och ha en givande stund.

Oavsett hur det här ”lyckas” så känner jag att jag är något viktigt på spåren. Och meningsfullt.