• TONSÄTTARE FREDRIK HAGSTEDT

  Reflektioner, betraktelser, upplevelser

  Att formen varierar är väl ingen nyhet för någon. Den fysiska, den känslomässiga, den mentala och den andliga, eller vad man nu vill kalla dem. Dagsformen, kanske veckoformen, olika cykler. Både inre och yttre faktorer påverkar. För att förenkla pratar jag här om den kreativa formen, hur rustad...
  På söndag uruppför Bengt Forsberg pianomusik och Hans Davidsson orgelmusik, som jag komponerat.  Denna konsert som bara går att ta del av digitalt, strömmat, på nätet, ser jag mycket fram emot – jag själv kommer i varje fall att vara på plats. Det hade varit roligare att få möta en publik också...
  February 12, 2021
  Tankar 2021-02-12     Jag lever genom mina symfonier. Mäter tiden genom vilken av dem jag befinner mig i, alltså vilken jag är i skapandeprocess med. Upplever tillvaron genom hur de gestaltar sig, hur känslorna kanaliseras i musiken.   Naturligtvis lever jag på andra sätt också, genom mina...
  More Posts
  All Posts
  ×