• TONSÄTTARE FREDRIK HAGSTEDT

  Reflektioner, betraktelser, upplevelser

  På söndag uruppför Bengt Forsberg pianomusik och Hans Davidsson orgelmusik, som jag komponerat.  Denna konsert som bara går att ta del av digitalt, strömmat, på nätet, ser jag mycket fram emot – jag själv kommer i varje fall att vara på plats. Det hade varit roligare att få möta en publik också...
  February 12, 2021
  Tankar 2021-02-12     Jag lever genom mina symfonier. Mäter tiden genom vilken av dem jag befinner mig i, alltså vilken jag är i skapandeprocess med. Upplever tillvaron genom hur de gestaltar sig, hur känslorna kanaliseras i musiken.   Naturligtvis lever jag på andra sätt också, genom mina...
  Tankar 210122   Först komponera, sen allt annat.   Komponerar gör jag den tid jag är som mest skärpt. Detta är ett resultat av många års sökande, hur hantera livet? Vad är viktigt, och hur se till att göra det? För mig är känslan av meningsfullhet oerhört väsentlig, liksom att jag upplever att...
  All Posts
  ×